Welkom op de website van Transparent Gastouderbureau, via deze website willen wij u kennis laten maken met ons bedrijf.
Transparent Gastouderbureau staat voor heldere gastouderopvang.
Bent u op zoek naar een gastouder of een goed en goedkoop gastouderbureau? Schrijf u dan in bij Transparent Gastouderbureau.

Deze wetswijziging houdt voor u (vraagouder) en voor ons (gastouderbureau) in dat:

  • U als ouder voortaan meer invloed heeft op de (pedagogische) kwaliteit van de kinderopvang. 2x per jaar kunt u hierover met ons in gesprek.
  • De resultaten van de handhaving komen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
  • U als ouder heeft meer rechten om ons aan te spreken op misstanden binnen ons gastouderbureau.
  • Wij zijn verplicht open te zijn over de kwaliteit en de financiële situatie van ons gastouderbureau.
  • Wij aangesloten moeten zijn bij de Stichting Geschillencommissie. Heeft u als ouder een klacht en komt u er met ons niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak.

 

Zoals onlangs te zien was tijdens het RTL Nieuws van vrijdag 8 januari, heeft BoINK, na vele klachten over onwaarschijnlijk hoge naheffingen, onderzoek gedaan en heeft geconstateerd dat de Belastingdienst een fout heeft gemaakt met de berekening van de kinderopvangtoeslag 2014.

Hoe precies zit en wat u moet doen als u ook een naheffing heeft ontvangen kunt u nalezen in het artikel; Kinderopvangtoeslag-2014 op de website van BoINK.

Het nieuwe betalingssysteem voor de kinderopvang zal niet worden ingevoerd per 1 januari 2018, maar mogelijk geleidelijk in dat jaar of in één keer op 1 januari 2019. De latere invoering is nodig omdat de nieuwe betalingswijze veel voorbereiding vergt. Ouders en kinderopvanginstellingen moeten hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Het nieuwe systeem van de kinderopvang moet straks meer eenvoud en zekerheid voor ouders geven. Wanneer dit systeem wordt ingevoerd ontvangt u geen kinderopvangtoeslag meer van de Belastingdienst. Deze overheidsbijdrage gaat dan direct naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Zie het gehele bericht op de website van Kinderopvang Support.