Welkom op de website van Transparent Gastouderbureau, via deze website willen wij u kennis laten maken met ons bedrijf.
Transparent Gastouderbureau staat voor heldere gastouderopvang.
Bent u op zoek naar een gastouder of een goed en goedkoop gastouderbureau? Schrijf u dan in bij Transparent Gastouderbureau.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken Werkgelegenheid waarin wordt geregeld dat de veiligheid in en de kwaliteit van de kinderopvang wordt vergroot.

Vanaf 1 juli 2013 moeten medewerkers in de kinderopvang met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van vóór 1 maart 2013 een nieuwe VOG aanvragen. Zo kan worden gecontroleerd of zij in het verleden een strafbaar feit hebben begaan dat werken in de kinderopvang in de weg staat. Sinds 1 maart 2013 worden de medewerkers al continu gescreend op nieuwe strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met kinderen.

Daarnaast wordt met ingang van 1 juli 2013 voor professionals in de kinderopvang een wettelijke meldplicht bij gewelds- of zedendelicten ingevoerd. Deze plicht houdt in dat werkgevers vanaf 1 juli moeten overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs als zij aanwijzingen hebben dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind.
Ook wordt de verantwoordelijkheid van gastouderbureaus voor de kwaliteit van de opvang van de bij hen aangesloten gastouders aangescherpt. Voortaan kan niet alleen de gastouder, maar ook het gastouderbureau aangesproken worden op de manier waarop voldaan wordt aan de kwaliteitseisen door de gastouder.
Dit nieuwsbericht kunt u nalezen op de site van de Rijksoverheid.

 

 

Houd uw huidige gastouderbureau zich niet aan de afspraken en de kinderopvangregels, stel dan als gastouder of vraagouder uw gemoedsrust, inkomen en kinderopvangtoeslag veilig en stap over naar Gastouderbureau Transparent.

Wij hanteren twee vaste tarieven, € 25,- en € 40,-. De bureaukosten bedragen € 25,- per gezin per maand indien de vraagouder en de gastouder zich samen inschrijven. De bureaukosten bedragen € 40,- per gezin per maand indien Transparent Gastouderbureau een geschikte koppeling moet maken tussen vraagouder en gastouder.

Indien de gastouder en de vraagouder, gekoppeld door Transparent Gastouderbureau, na een half jaar nog gebruik maken van onze diensten, wordt het tarief van € 40,-, automatisch gewijzigd naar € 25,- per gezin per maand. Wij hanteren geen extra kosten zoals; inschrijf of koppelingskosten.

Volg de link als u wilt weten waarom wij kwaliteit kunnen leveren tegen lage bemiddelingskosten.

Geachte vraagouder,

Per 1 december 2013 wordt door de Belastingdienst het 1-bankrekeningnummer ingevoerd. Dit houdt in dat u als vraagouder nog maar op 1 bankrekeningnummer (op eigen naam) belastingteruggaven en toeslagen kunt ontvangen. Vanaf eind oktober wordt u hierover geïnformeerd door de Belastingdienst/Toeslagen.

Aangezien Transparent Gastouderbureau geen toeslagen rechtstreeks ontvangt van u als vraagouder, raden wij u aan de informatie betreft deze wetswijziging na te lezen.

De brief aan houders in de kinderopvang informatie kunt u hier downloaden.

Of lees de informaite na op de site van de Belastingdienst.