Welkom op de website van Transparent Gastouderbureau, via deze website willen wij u kennis laten maken met ons bedrijf.
Transparent Gastouderbureau staat voor heldere gastouderopvang.
Bent u op zoek naar een gastouder of een goed en goedkoop gastouderbureau? Schrijf u dan in bij Transparent Gastouderbureau.

 

Hoe werken wij

U meldt zich als gastouder of vraagouder aan via het digitale inschrijfformulier voor Gastouder of Vraagouder

Nadat u zich ingeschreven heeft, ontvangt u van ons een factuur voor de éénmalige inschrijfkosten.

  • De eenmalige inschrijfkosten* bedragen per nieuwe opvang locatie** € 30,00.

Nadat wij deze hebben ontvangen is uw inschrijving definitief. Wij verwerken uw gegevens, waarna u van ons een bericht ontvangt voor het maken van een intake/kennismakingsafspraak.

Intake gesprek

Een intakegesprek plannen in om nader kennis met u te maken .Deze afspraak duurt ongeveer 2 uur en wordt gehouden daar waar de opvang plaatsvindt. In dit gesprek geven wij uitleg over de werkwijze van Transparent Gastouderbureau en voeren de Risico Inventarisatie uit. Na dit intake gesprek wordt de inschrijving definitief gemaakt door ondertekening van de overeenkomsten. In de overeenkomsten staan afspraken gemaakt tussen alle partijen.

Kennismakingsgesprek

Aan de hand van uw wensen gaan wij op zoek naar een geschikte gastouder/vraagouder. Als wij een geschikte gastouder/vraagouder hebben gevonden, volgt er een kennismakingsgesprek. In dit gesprek komen alle punten aan de orde die belangrijk zijn voor de opvang. Beide partijen hebben de mogelijkheid om elkaar vragen te stellen. Na dit gesprek nemen de gastouder en/of de vraagouder contact op met Transparent Gastouderbureau om het verloop van het kennismakingsgesprek te bespreken.

Koppelingsgesprek

Wanneer beide partijen positief staan tegenover een samenwerking, zal Transparent Gastouderbureau een afspraak maken voor een koppelingsgesprek. Alle drie de partijen nemen deel aan dit gesprek daar waar de opvang plaats gaat vinden. In dit gesprek worden eventueel nog de laatste belangrijke punten besproken en Transparent Gastouderbureau zorgt voor de 'overeenkomst van opdracht'. In deze overeenkomst staan alle relevante gegevens omtrent o.a. opvangtijden, opvangdagen, het uurtarief en de betaling.

Evaluatiegesprek (gesprek)

Jaarlijks ontvangen de gastouder en de vraagouder een evaluatieformulier welke wij ingevuld retour dienen te ontvangen. Indien knelpunten, zorgen en of vragen hieruit naar boven komen worden deze met de gastouder en/of de vraagouder besproken.

Risico inventarisatie

In een Risico Inventarisatie (RI) legt Transparent Gastouderbureau (voordat het een aanvraag doet tot registratie in het landelijk register) schriftelijk vast welke voorzorgsmaatregelen de gastouder (vraagouder) heeft genomen/gaat nemen om de schade aan de gezondheid van de kinderen te voorkomen en de veiligheid te garanderen. De RI wordt jaarlijks uitgevoerd.

 

* Wij verlenen geen restitutie op de eenmalige inschrijfkosten.

**Dit is een opvanglocatie die nog niet bij Transparent Gastouderbureau geregistreerd is.