Welkom op de website van Transparent Gastouderbureau, via deze website willen wij u kennis laten maken met ons bedrijf.
Transparent Gastouderbureau staat voor heldere gastouderopvang.
Bent u op zoek naar een gastouder of een goed en goedkoop gastouderbureau? Schrijf u dan in bij Transparent Gastouderbureau.

Protocollen

Algemene voorwaarden

Transparent Gastouderbureau levert u diensten. Middels onze algemene voorwaarden willen wij u duidelijkheid geven onder welke voorwaarden u deze diensten bij ons afneemt.

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan van Transparant Gastouderbureau staan de uitgangspunten en de werkwijze beschreven ten behoeve van de kwaliteit van de opvang. 

Meldcode kindermishandeling

Kindermishandeling is een ernstig probleem. Kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. En liefst in een zo vroeg mogelijk stadium.

Transparent Gastouderbureau draagt de verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie na het signaleren.

Transparent doet dit door middel van het landelijke voorbeeldprotocol dat tot stand is gekomen in samenwerking met de MOgroep en met de Branchevereniging voor Ondernemers in de Kinderopvang.

Dit protocol gaat in op de aanpak van kindermishandeling en is afgeleid van het Protocol 'Vermoeden kindermishandeling' van JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding, Preventie Kindermishandeling Haaglanden.

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling.

De verantwoordelijke ministeries hebben een basismodel meldcode gepresenteerd. Op basis van dit model heeft JSO voor de kinderopvang en het basisonderwijs een branchegerichte meldcode ontwikkeld. Deze vervangt het bestaande protocol vermoeden kindermishandeling.

Deze meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche.

Transparent Gastouderbureau zal handelen zoals aangegeven in de Meldcode. U kunt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling nalezen en downloaden.

U kunt tevens ook de Handleiding Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling nalezen en downloaden.

Oudercommissie

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in ieder kindercentrum en gastouderbureau. Transparent Gastouderbureau vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Transparent Gastouderbureau en de oudercommissie willen met dit oudercommissiereglement de advisering van ouders vastleggen. 

Gastoudercommissie

Transparent Gastouderbureau heeft met het opzetten van een gastoudercommissie als doel de belangen van de gastouders zo goed mogelijk te behartigen. De leden van de gastoudercommissie vertegenwoordigen en adviseren de gastouders die ingeschreven staan bij Transparent Gastouderbureau.

Als gastouder:

  • weet je namelijk wat er speelt tijdens de opvang;
  • sta je het dichts bij de kinderen en de vraagouders;
  • loop je soms tegen bepaalde vraagstukken op waar je niet gelijk antwoord op hebt.

Door het oprichten van een gastoudercommissie krijgen de gastouders de gelegenheid om vraagstukken, idee├źn en/ of suggesties betreft de kinderopvang te bespreken met de gastoudercommissie. De leden van de gastoudercommissie zijn in feite je collega's, ze doen hetzelfde werk en weten waar je over praat.

Alle gastouders die ingeschreven staan bij Transparent Gastouderbureau kunnen zich aanmelden als lid voor de gastoudercommissie.

De gastoudercommissie bestaat uit uitsluitend gastouders en heeft minimaal 4 tot maximaal 7 leden.

De commissie komt een paar keer per jaar bijeen. Dit is mede afhankelijk van de behoefte van de leden of op initiatief van de houder van Transparent Gastouderbureau.