Bemiddelingskosten

Bij Transparent Gastouderbureau hanteren wij onderstaande tarieven.

Bureaukosten vast per maand:
Tarief 2019 2020
Eenmalige inschrijfkosten* € 30,00 € 30,00
Bureaukosten per maand per gezin € 30,30 € 31,00

 

De eenmalige inschrijfkosten die Transparent Gastouderbureau in rekening brengt, zijn voor rekening van de aanvrager per locatie. Deze kosten worden in rekening gebracht voor:

  • het intake gesprek op de opvanglocatie;
  • administratieve verplichtingen.

De vaste maandelijkse bureaukosten, die Transparent Gastouderbureau de vraagouder in rekening brengt, zijn voor o.a:

  • het bemiddelen tussen vraagouder en gastouder;
  • het begeleiden van de opvang door middel van controles;
  • verantwoording naar instanties;
  • hulp en advies aan gastouders;
  • evaluaties met ouders en gastouders;
  • het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid;
  • maandelijkse administratieve verplichtingen.

Indien een vraagouder gebruik maakt van meerdere gastouders die bij Transparent Gastouderbureau ingeschreven staan, berekenen we per gastouder de bureaukosten.

De bureaukosten van Transparent Gastouderbureau kunnen vraagouders in hun berekening voor de kinderopvangtoeslag meenemen.

Transparent zal haar tarieven jaarlijks, op 1 januari, verhogen aan de hand van de indexering kinderopvangtoeslag. Bij negatieve indexering blijven de bureaukosten hetzelfde als het voorgaande jaar.

De indexatie, waarmee de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2020 verhoogt wordt, is 2,35%. 

De bureaukosten voor 2020 zijn € 31,00 per maand per gezin.


* Wij verlenen geen restitutie op de eenmalige inschrijfkosten.