Gastouder inschrijf procedure

Inschrijving

Na ontvangst van het digitale inschrijfformulier nemen wij contact op.

Intake gesprek

Dit intakegesprek vindt plaats bij de gastouder thuis. Dit gesprek is bedoeld om een indruk van de gastouder te krijgen. In dit gesprek wordt uitleg gegeven over de werkwijze van Transparent Gastouderbureau en wordt de Risico Inventarisatie afgenomen. Na dit gesprek wordt de overeenkomst tussen de gastouder en Transparent Gastouderbureau getekend.

Kennismakingsgesprek

Zodra zich een geschikte vraagouder heeft aangemeld, die aan de wensen van de gastouder voldoet, volgt er een kennismakingsgesprek. Na een positief kennismakingsgesprek tussen de gastouder en de vraagouder wordt er door Transparent Gastouderbureau een "overeenkomst van opdracht" opgesteld. Dit is een overeenkomst tussen de gastouder en de vraagouder waarin alle zaken over de opvang zijn opgenomen.

Koppelingsgesprek

Na het kennismakingsgesprek wordt er een afspraak gepland voor het ondertekenen van de "overeenkomst van opdracht". Deze afspraak wordt gehouden daar waar de opvang plaatsvindt. De gastouder, de vraagouder en een bemiddelingsmedewerker van Transparant Gastouderbureau zijn hierbij aanwezig. Transparent Gastouderbureau zorgt voor de schriftelijke vastlegging van de afspraken die zijn gemaakt tussen de gastouder en de vraagouder, met name opvangtijden, opvangdagen en wijze van betalen. Deze overeenkomst wordt door de gastouder en de vraagouder ondertekend. Transparent Gastouderbureau ontvangt hiervan een kopie.

Start opvang en proefperiode

De opvang start met een wenperiode van een maand. In de wenperiode wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen het gastkind en de gastouder en uiteraard tussen de vraagouder en de gastouder. Als het kind na deze proefperiode niet gewend is, of als de vertrouwensrelatie niet tot stand komt, kan gezamenlijk besloten worden de opvang te beëindigen of de wenperiode te verlengen.

Evaluatie

Twee keer per jaar vindt er met de gastouder een evaluatie plaats. De evaluaties vinden plaats op de opvanglocatie. Tijdens deze evaluaties wordt de voortgang van de opvang met de gastouder besproken of wordt de risico inventarisatie afgenomen.