Vraagouder inschrijf procedure

Inschrijving

Na ontvangst van het digitale inschrijfformulier ontvangt de vraagouder van ons een bevestiging van inschrijving en nemen wij contact op voor het maken van een afspraak.

VO en GO schrijven zich gezamenlijk in

Intake – Kennismaking- en Koppelingsgesprek ineen.

Dit gesprek vindt plaats op het opvangadres.

Dit gesprek is bedoeld om:

  • een indruk van de wensen van de vraagouder en de gastouder te krijgen en te bespreken.
  • de afspraken die de vraagouder en de gastouder onderling hebben gemaakt te bespreken.
  • uitleg te gegeven over de werkwijze van Transparent Gastouderbureau.
  • de Risico Inventarisatie af te nemen.
  • de overeenkomst tussen de vraagouder & gastouder, vraagouder & Transparent Gastouderbureau en gastouder & Transparent Gastouderbureau te ondertekenen.
Intake gesprek

Dit intakegesprek vindt plaats bij de vraagouder thuis of indien gewenst bij Transparent Gastouderbureau. Dit gesprek is bedoeld om een indruk van de vraagouder en het gezin te krijgen, zodat wij de bemiddeling zo goed mogelijk kunnen afstemmen. In dit gesprek wordt uitleg gegeven over de werkwijze van Transparent Gastouderbureau. Na dit gesprek wordt de overeenkomst tussen de vraagouder en Transparent Gastouderbureau getekend. Aan de hand van de wensen van de vraagouder gaan wij op zoek naar een geschikte gastouder.

Kennismakingsgesprek

Zodra Transparent Gastouderbureau een geschikte gastouder heeft gevonden die aan de wensen van de vraagouder voldoet volgt er een kennismakingsgesprek. Na een positief kennismakingsgesprek tussen de vraagouder en de gastouder wordt er door Transparent Gastouderbureau een "overeenkomst van opdracht" opgesteld. Dit is een overeenkomst tussen de vraagouder en gastouder waarin alle zaken over de opvang staan weergegeven. Transparent Gastouderbureau zorgt voor de schriftelijke vastlegging van afspraken met name opvangtijden, opvangdagen, wijze van betalen, enz.

Start opvang en proefperiode

De opvang start met een wenperiode van een maand. In de wenperiode wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen het gastkind en de gastouder en uiteraard tussen de vraagouder en de gastouder. Als het kind na deze proefperiode niet gewend is, of als de vertrouwensrelatie niet tot stand komt, kan gezamenlijk besloten worden de opvang te beëindigen of de wenperiode te verlengen.

Evaluatie

Eén keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de vraagouder. De evaluatie wordt telefonisch afgenomen. Wij vinden het belangrijk om te weten of de opvang naar wens verloopt en of er eventueel knelpunten zijn. Zijn er knelpunten maak dit op tijd bespreekbaar bij de betreffende partij.