Leges kosten

Gemeenten mogen legeskosten in rekening brengen voor de door hen uitgevoerde dienstverlening waaronder het opnemen van een gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Gemeenten ontvangen echter van de overheid een financiƫle bijdrage voor toezicht en handhaving kinderopvang. Voor sommige gemeenten is dit helaas niet toereikend waardoor zij leges heffen. Gemeenten mogen echter nooit meer dan de daadwerkelijke kosten rekenen. Dit betekent dat slechts de kosten die door de bijdrage niet gedekt worden, als leges in rekening gebracht mogen worden.

Legeskosten worden door gemeenten geheven per opvanglocatie. Voor een gastouder die op verschillende locaties opvang verleend zal Transparent Gastouderbureau een nieuwe aanvraag moeten indienen bij de betreffende gemeente voor registratie in het LRK. Sinds 1 oktober 2012 is dat wettelijk verplicht.

Dit houdt in dat een gastouder op meerdere adressen en met meerdere nummers ingeschreven kan staan in het LRK.

Opvang in de woning van de Gastouder:

De legeskosten komen voor rekening van de gastouder.

Voordat Transparent Gastouderbureau overgaat tot inschrijving, nemen wij contact op met de betreffende gemeente betreffende de hoogte van de legeskosten. Wij informeren de gastouder hierover zodat zij kan beslissen of zij doorgaat met de inschrijving.

Opvang in de woning van de Vraagouder:

De legeskosten komen voor rekening van de gastouder of vraagouder. De gastouder en de vraagouder maken hier afspraken over.

Indien de gastouder en de vraagouder besluiten om tot inschrijving over te gaan adviseren wij de gastouder en de vraagouder dan ook om duidelijke afspraken te maken over wie de kosten op zich neemt. De afspraken hierover worden opgenomen in de overeenkomsten.

Betaling legeskosten:

De gastouder worden te allen tijde gehouden aan de betaling van de legeskosten.

Transparent Gastouderbureau wordt als aanvrager aangemerkt door de gemeenten. Hierdoor wordt de factuur van de te betalen legeskosten door de gemeenten bij Transparent Gastouderbureau neergelegd. Hierdoor zal Transparent Gastouderbureau de te betalen legeskosten bij voorschot in rekening brengen bij de gastouder. De gastouder ontvangt van Transparent Gastouderbureau een factuur van de legeskosten. De factuur dient de gastouder over te maken op rekening van Transparent Gastouderbureau. Na ontvangst van de betaling van de legeskosten zal Transparent Gastouderbureau de aanvraag indienen bij de betreffende gemeente.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.