Gastoudercommissie

Transparent Gastouderbureau heeft met het opzetten van een gastoudercommissie als doel de belangen van de gastouders zo goed mogelijk te behartigen. De leden van de gastoudercommissie vertegenwoordigen en adviseren de gastouders die ingeschreven staan bij Transparent Gastouderbureau.

Als gastouder:

  • weet je namelijk wat er speelt tijdens de opvang;
  • sta je het dichts bij de kinderen en de vraagouders;
  • loop je soms tegen bepaalde vraagstukken op waar je niet gelijk antwoord op hebt.

Door het oprichten van een gastoudercommissie krijgen de gastouders de gelegenheid om vraagstukken, ideeën en/ of suggesties betreft de kinderopvang te bespreken met de gastoudercommissie. De leden van de gastoudercommissie zijn in feite je collega's, ze doen hetzelfde werk en weten waar je over praat.

Alle gastouders die ingeschreven staan bij Transparent Gastouderbureau kunnen zich aanmelden als lid voor de gastoudercommissie.

De gastoudercommissie bestaat uit uitsluitend gastouders en heeft minimaal 4 tot maximaal 7 leden.

De commissie komt een paar keer per jaar bijeen. Dit is mede afhankelijk van de behoefte van de leden of op initiatief van de houder van het gastouderbureau.