Oproep oudercommissie

Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van: oudercommissielid m/v.

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:
 • overlegt met de directie van Transparent Gastouderbureau;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de directie van Transparent Gastouderbureau;
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders;
 • onderhoudt contacten met andere ouders;
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij Transparent Gastouderbureau, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren;
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de Klachtenprocedure.
Wij zoeken ouders die:
 • mee willen praten en beslissen;
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden;
 • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie;
 • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor Transparent Gastouderbureau.
Wij bieden;
 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid.
 • administratieve ondersteuning.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Transparent Gastouderbureau.

Telefoonnummer: 036 5253108

Mail: info@transparent-gastouderbureau.nl