Hoe werken wij

U meldt zich als gastouder of vraagouder aan via het digitale inschrijfformulier voor Gastouder of Vraagouder

Intake gesprek

Nadat wij uw inschrijfformulier ontvangen hebben nemen wij telefonisch contact met u op om nader kennis met u te maken en om een beter beeld van u en uw wensen te krijgen. Tijdens dit gesprek geven wij uitleg over de werkwijze van Transparent Gastouderbureau, de samenwerking en kunt u uw vragen stellen.

Kennismakingsgesprek

In dit gesprek komen alle punten aan de orde die belangrijk zijn voor de opvang van het kind of de kinderen en de samenwerking tussen de gastouder en de vraagouder. Transparent Gastouderbureau heeft voor u een controle lijst met vragen opgesteld die u kunt gebruiken tijdens dit gesprek. Na dit gesprek nemen de gastouder en/of de vraagouder contact op met Transparent Gastouderbureau om het verloop van het kennismakingsgesprek te bespreken.

Koppelingsgesprek

Wanneer de gastouder en de vraagouder positief staan tegenover een samenwerking, zal Transparent Gastouderbureau een afspraak maken voor een koppelingsgesprek. Alle drie de partijen nemen deel aan dit gesprek daar waar de opvang plaats gaat vinden. In dit gesprek worden eventueel nog de laatste belangrijke punten besproken en Transparent Gastouderbureau zorgt voor de 'overeenkomst tot van opdracht'. In deze overeenkomst staan alle relevante gegevens omtrent o.a. opvangtijden, opvangdagen, het uurtarief en de betaling.

Evaluatiegesprek

Jaarlijks neemt de bemiddelingsmedewerker telefonisch contact op met de vraagouder om de opvang te evalueren.

Voortgangsgesprek

Jaarlijks bezoekt de bemiddelingsmedewerker de gastouder om de voortgang van de opvang te bespreken

Risico inventarisatie

In een Risico Inventarisatie en evaluatie (RIE) legt Transparent Gastouderbureau (voordat het een aanvraag doet tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK) schriftelijk vast welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt, welke voorzorgsmaatregelen de gastouder heeft genomen/gaat nemen om de schade aan de gezondheid van de kinderen te voorkomen en de veiligheid te garanderen. De RI wordt jaarlijks uitgevoerd.