Hoe werken wij

U meldt zich als gastouder of vraagouder aan via het digitale inschrijfformulier voor Gastouder of Vraagouder. Nadat u zich ingeschreven heeft, en wij de gegevens verwerkt hebben, ontvangt u van ons een schrijven voor het maken van een intake/kennismakingsafspraak.

Intake gesprek

Een intakegesprek plannen wij standaard in om nader kennis met u te maken en om een beter beeld van u te krijgen. Deze afspraak duurt ongeveer 2 uur en wordt gehouden daar waar de opvang plaatsvindt. Hierdoor kunnen wij de bemiddeling beter op elkaar afstemmen. In dit gesprek geven wij u ook uitleg over de werkwijze van Transparent Gastouderbureau en voeren wij de Risico Inventarisatie uit. Na dit intake gesprek wordt de inschrijving definitief gemaakt door ondertekening van de overeenkomsten. In de overeenkomsten staan afspraken gemaakt tussen alle partijen.

Kennismakingsgesprek

Aan de hand van uw wensen gaan wij op zoek naar een geschikte gastouder/vraagouder. Als wij een geschikte gastouder/vraagouder, die aan uw wensen voldoet, hebben gevonden, volgt er een kennismakingsgesprek. In dit gesprek komen alle punten aan de orde die belangrijk zijn voor de opvang van het kind/de kinderen. Beide partijen hebben de mogelijkheid om elkaar vragen te stellen. Transparent Gastouderbureau heeft voor u een controle lijst met vragen opgesteld die u kunt gebruiken tijdens dit gesprek. Na dit gesprek nemen de gastouder en/of de vraagouder contact op met Transparent Gastouderbureau om het verloop van het kennismakingsgesprek te bespreken.

Koppelingsgesprek

Wanneer beide partijen positief staan tegenover een samenwerking, zal Transparent Gastouderbureau een afspraak maken voor een koppelingsgesprek. Alle drie de partijen nemen deel aan dit gesprek daar waar de opvang plaats gaat vinden. In dit gesprek worden eventueel nog de laatste belangrijke punten besproken en Transparent Gastouderbureau zorgt voor de 'overeenkomst tot opdracht'. In deze overeenkomst staan alle relevante gegevens omtrent o.a. opvangtijden, opvangdagen, het uurtarief en de betaling.

Evaluatiegesprek

Voor de evaluatie neemt Transparent Gastouderbureau contact op met beide partijen om te bespreken hoe de opvang verloopt en of er mogelijk nog vragen en/of knelpunten zijn.

Risico inventarisatie

In een Risico Inventarisatie (RI) legt Transparent Gastouderbureau (voordat het een aanvraag doet tot registratie in het landelijk register) schriftelijk vast welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt, welke voorzorgsmaatregelen de gastouder heeft genomen/gaat nemen om de schade aan de gezondheid van de kinderen te voorkomen en de veiligheid te garanderen. De RI wordt jaarlijks uitgevoerd.